Elektroakustyka w praktyce estradowej

Cena:67.30
Do koszyka
masz pytania?
Praktyczny podręcznik zawierający najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury systemu nagłośnienia z uwzględnieniem modułów ujmowania sygnałów na scenie, kontroli sygnału, wzmocnienia i monitorowania sceny, mikrofonów i podstawowych technik mikrofonowych, głośników i systemów głośnikowych, procesorów dynamicznych i ich wykorzystania, monitorowania sceny, efektów specjalnych (pogłosowych, echa i innych), procesorów głośnikowych, taktyki nagłośnienia koncertowego, zawartości listy kontrolnej, riderów i poszczególnych elementów dokumentacji koncertowej, urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w praktyce nagłośnienia, strojenia systemów nagłośnieniowych oraz zaleceń co do eksploatacji sprzętu nagłośnieniowego.
Odbiorcy: elektroakustycy estradowi, inżynierowie dźwięku, technicy realizacji nagłośnień oraz studenci i uczniowie kształcący się w zawodzie technika realizacji nagłośnień.

Wydanie: 1/2021
Format: B5
Liczba stron: 296
Liczba ilustracji: 235
Liczba tabel: 5
Oprawa: miękka


Spis treści

Od autora 9
1. Zarys rozwoju elektroakustyki 13
2. Struktura systemu nagłośnieniowego 33
2.1. Moduł ujmowania sygnałów na scenie 33
2.2. Moduł kontroli sygnału 35
2.3. Moduł mocy – końcówki mocy i zestawy głośnikowe 42
2.4. Moduł monitorowania sceny 44
3. Mikrofony i podstawowe techniki mikrofonowe 47
3.1. Wiadomości wstępne 47
3.2. Podział mikrofonów według sposobu generowania sygnału 48
3.2.1. Mikrofony dynamiczne 48
3.2.2. Mikrofony pojemnościowe 54
3.2.3. Mikrofony wstęgowe 58
3.3. Podział mikrofonów według charakterystyki kierunkowej 61
3.4. Funkcjonalny podział mikrofonów 65
3.4.1. Mikrofony wokalne 65
3.4.2. Mikrofony perkusyjne 68
3.4.3. Mikrofony instrumentalne 78
3.4.4. Mikrofony wiszące 83
3.4.5. Mikrofony pomiarowe 85
3.4.6. Mikrofony płaszczyzny ograniczającej 86
3.4.7. Mikrofony kontaktowe 89
3.4.8. Mikrofony węglowe 90
3.4.9. Mikrofony bezprzewodowe 91
4. Głośniki i systemy głośnikowe 93
4.1. Historyczna konstrukcja głośnika 94
4.2. Typy głośników 96
4.2.1. Głośniki dynamiczne 96
4.2.2. Głośniki piezoelektryczne 98
4.2.3. Głośniki planarne 99
4.2.4. Głośniki koncentryczne 101
4.2.5. Głośniki z silnikami liniowymi 102
4.3. Parametry głośników 104
4.3.1. Parametry geometryczne 104
4.3.2. Parametry elektromechaniczne 104
4.3.3. Parametry akustyczne 104
4.3.4. Parametry opisujące zachowanie się głośnika w obudowie 105
4.4. Obudowy głośnikowe i ich zadania 106
4.4.1. Odgroda 106
4.4.2. Obudowa zamknięta 107
4.4.3. Obudowa wentylowana (bass-reflex) 108
4.4.4. Obudowa band-pass 109
4.4.5. Obudowa tubowa 109
4.5. Współpraca wielu zestawów głośnikowych 112
4.5.1. Układy klasyczne 112
4.5.2. Układy jednopunktowe – pomysł na ideał 118
4.5.3. Systemy liniowe 120
4.5.4. Systemy sterowania kierunkiem wiązki 125
5. Procesory dynamiczne i ich kreatywne stosowanie (loudness war) 129
6. Monitorowanie sceny 145
6.1. Zasady ogólne 145
6.2. Monitory podłogowe typu wedge 146
6.3. Monitory bliskiego pola na statywach 149
6.4. Monitory dla perkusistów (drum fill) 149
6.5. Monitory ogólne dla całej sceny (side fill) 151
6.6. Monitory słuchawkowe IEM (in ear monitor) 152
6.7. Metody realizacji monitorów scenicznych 153
6.7.1. Realizacja z konsolety głównej 153
6.7.2. Realizacja z konsolety monitorowej 154
6.7.3. Realizacja indywidualna monitorów przez wykonawców 160
6.7.4. Realizacja zdalna monitorów 162
6.8. Ograniczenia w realizacji monitorów 164
6.9. Praktyczne uwagi dotyczące monitorowania 166
6.10. Monitory na stanowisku realizatora FOH 168
7. Efekty specjalne FX – pogłosowe i inne 171
7.1. Pojęcia podstawowe 171
7.2. Efekty pogłosowe 172
7.3. Efekt echa 179
8. Procesory głośnikowe 185
8.1. Pasywne zwrotnice głośnikowe 185
8.2. Aktywne zwrotnice głośnikowe 187
8.3. Przykładowe procesory głośnikowe 191
8.3.1. Procesory głosnikowe małych systemów (Behringer DCX 2496) 191
8.3.2. Procesory głośnikowe dużych systemów (Oxford Dolby Lake, Galileo) 196
8.4. Integracja procesorów głośnikowych z programami do modelowania przestrzeni 199
8.5. Procesory głośnikowe rozproszone w końcówkach mocy 201
9. Taktyka nagłośnienia koncertowego (virtual soundcheck) 205
10. Lista kontrolna 209
11. Ridery i dokumentacja koncertowa 219
12. Urządzenia pomocnicze w praktyce nagłośnienia 227
13. Strojenie systemów nagłośnieniowych RTA 255
14. Eksploatacja sprzętu nagłośnieniowego 261
14.1. Równomierność odległościowego pokrycia audytorium dźwiękiem 262
14.2. Równomierność horyzontalnego pokrycia audytorium dźwiękiem 265
14.3. Dobór mocy aparatury nagłośnieniowej 266
14.4. Głośność koncertowa 267
14.5. Równowaga barwowa w nagłośnieniu ‒ nieliniowa reakcja słuchu 269
14.6. Wrażliwość na głośność słuchaczy w różnym wieku 271
14.7. Zmęczenie słuchu i wpływ długotrwałej pracy ekipy na jakość nagłośnienia 272
14.8. Odmienność zachowania się w nagłośnieniu częstotliwości niskich i wysokich 273
14.9. Zasilanie systemu nagłośnieniowego 275
14.10. Problemy z filtrowaniem grzebieniowym 276
14.11. Konfiguracja wyjść systemu nagłośnieniowego 277
14.12. Ekipa - ludzie 278
Bibliografia 281
Słowniczek pojęć i osób 283
Tablica częstotliwości muzycznych oraz zestawienie prawidłowych połączeń w systemie złącz XLR, TRS i RCA (wkładka)